Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Producenci
Regulamin

 

Regulamin sklepu Pieno Centras 
 I. Przyjmowanie i realizacja zamówień 
II. Zmiany w zamówieniach 
III. Ceny towarów
 IV. Czas realizacji zamówienia
V. Formy płatności i nadpłaty 
VI. Reklamacje i zwroty 
VII. Dane osobowe 
VIII Postanowienia końcowe 

Sklep internetowy Pieno Centras działający pod adresem pienocentras.com prowadzony jest przez Pieno Centras z siedzibą przy ul. Sejneńska 18A ,16-400 Suwałki. 

Definicje:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem pienocentras.com, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu; 
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce; 
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru; 
Klient - osoba fizyczna lub prawna prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta; 
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta; 
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego; 
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-Line; 
Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez sklep Pieno Centras, przy ul. Sejneńska 18a odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep; 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień 
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. 
2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie pienocentras.com Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu 
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. 
Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Składając zamówienie Klient dokonuje: - wyboru zamawianych towarów, - oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), - wyboru sposobu uregulowania płatności. 
5. Zamówienia są przyjmowane również: - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@pienocentras.com 
6. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. 
7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia: 
7.1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta. Klient otrzymuje w e-mailu, o którym mowa w pkt. 7, prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia; 
7.2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PayPal lub DotPay, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności; 7.3. przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu. 
8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu. 
10. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu. 
II. Zmiany w zamówieniach 
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. 
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mailem sklep@pienocentras.com lub telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji. 
3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta. 
III. Ceny towarów 
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
IV. Czas realizacji zamówienia 
1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy. 
1.1 Przesyłka wysyłana jest w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2 dni roboczych - jeśli produkt znajduje się na magazynie. Całkowity czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu jeśli towaru nie ma na magazynie. 
2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary         o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. 
V. Formy płatności i nadpłaty 
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub doręczyciela Sklepu; 
- płatność gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru 
 - przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayPal, PayU 
Dostępne formy płatności: 
Karty płatnicze:
 • Visa 
 • Visa Electron 
 • MasterCard 
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
1.1 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 
1.2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sklep dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 
1.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane - przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowanymi za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych bez względu na formę dostawy;
 - przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: 
3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu. 
VI. Reklamacje i zwroty 
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od Sklep Pieno Centras potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.)
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta. 

VII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Pieno Centras z siedzibą w Suwałkach przy ul. ul. Sejneńska 18A ,16-400 Suwałki.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu Pieno Centras prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Sklep co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: sklep@pienocentras.com

VIII Postanowienia końcowe 
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.). 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl